Perła przyrody w mieście: Jeziorko Czerniakowskie

Jeziorko Czerniakowskie, zlokalizowane w warszawskiej dzielnicy Mokotów, to nie tylko popularne miejsce rekreacji mieszkańców stolicy, ale również rezerwat przyrody, w którym żyje mnóstwo zwierząt, w tym aż 50 chronionych gatunków ptaków. Możliwość orzeźwienia się podczas gorących dni przyciąga liczne rzesze odwiedzających, ale czy zawsze można w nim bezpiecznie się kąpać? Przyjrzyjmy się najbliżej.

Jeziorko Czerniakowskie — klejnot w samym sercu Warszawy

Jeziorko Czerniakowskie, niegdyś starorzecze Wisły, to naturalny zbiornik wodny o powierzchni wynoszącej ponad 14 hektarów. Długość jeziora wynosi około 1,65 kilometra, szerokość — zaledwie 110 metrów, a maksymalna głębokość sięga 4,2 metra. Jego położenie w dzielnicy Mokotów czyni go łatwo dostępnym miejscem wypoczynku dla warszawiaków.

Roślinność i fauna Jeziora Czerniakowskiego – skarbnica bioróżnorodności

Pomimo swojej miejskiej lokalizacji, Jezioro Czerniakowskie stanowi prawdziwą skarbnicę bioróżnorodności. Część południowa jeziora służy jako kąpielisko w sezonie letnim, jednak północny brzeg pozostawiony jest pod wpływem natury, co objawia się bogactwem roślinności szuwarowej, której dominującym gatunkiem jest trzcina pospolita.

Wśród roślin zakorzenionych o liściach pływających na uwagę zasługuje chroniony grążel żółty, który tworzy duże skupiska pokrywające powierzchnię wody. W północnej, płytszej części zbiornika można zaobserwować także m.in. moczarkę kanadyjską, rzęsę drobną, strzałkę wodną czy rogatek sztywny.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 46 gatunków drzew i 27 gatunków krzewów, a w krajobrazie wyróżniają się rozłożyste czarne topole oraz dorodne drzewa na wysokim tarasie nadzalewowym.

Jeziorko Czerniakowskie jest też prawdziwym azylem dla ptaków. Wśród gatunków zimujących przeważają krzyżówka i łyska, z kolei stałymi mieszkańcami rezerwatu są między innymi kos, remiz, pierwiosnek, czy rokitniczka. W rezerwacie obserwowane są również populacje wąsatki, gatunku niespotykanego na Mazowszu.

Faunę tutejszą reprezentują również płazy, a wśród nich najbardziej popularna jest żaba trawna. Głównym przedstawicielem gadów jest natomiast sympatyczny i niejadowity zaskroniec.

Bezpieczne kąpiele w Jeziorku Czerniakowskim

Część południowa Jeziorka Czerniakowskiego jest przeznaczona na kąpielisko, które jest miejscem idealnym dla wszystkich szukających ochłody podczas gorących dni. Chociaż miejsce to jest bardzo popularne, warto mieć na uwadze zasady bezpieczeństwa oraz fakt, że kąpielisko jest tylko częścią większego rezerwatu przyrody.

Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwa grupa ratowników, a stan wody jest regularnie monitorowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Informacje na temat jakości wody można sprawdzić na stronie serwisu kąpielowego GIS, gdzie podawane są aktualne oceny stanu wody oraz daty ostatnich kontroli.