Bezpieczne utylizowanie przeterminowanych leków

Wprowadzenie: problem starych leków w domowej apteczce

W każdym domu można znaleźć apteczkę wypełnioną różnymi lekami na ból głowy, przeziębienie i inne lekko uderzające choroby. Często jednak nie przyglądamy się jej zawartości z bliska. Kiedy w końcu to robimy, często zauważamy, że niektóre leki straciły ważność. W takich sytuacjach najbezpieczniej jest oczywiście pozbyć się przeterminowanych leków. Ale jak i gdzie je wyrzucić, aby były one bezpieczne dla środowiska naturalnego i dla nas samych?

Kwestia utylizacji: gdzie wyrzucić stary lek?

Dobrze jest wiedzieć, że leki, które wygasły, powinny być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników. Można je znaleźć w wyznaczonych aptekach, które są łatwo dostępne i można je zlokalizować za pomocą internetu. Te apteki mają podpisane umowy z urzędem gminy na odbiór medycznego odpadu, co umożliwia ich bezpieczne usunięcie. Kiedy wyrzucamy leki, nie powinniśmy usuwać tabletek z originalnego opakowania ani wylewać syropów – lub innych leków w płynie – z butelek.

Co powinno skłonić nas do pozbycia się leków?

  • Upływ terminu ważności leków;
  • Kiedy lek jest otwarty dłużej niż zaleca informacja od producenta, zawarta w ulotce;
  • Jeśli sposób przechowywania leków był niewłaściwy – to znaczy, że leki były przechowywane w zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, lub były wystawione na długotrwałe i bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
  • Jeśli nie przestrzegano odpowiednich zasad higieny podczas przechowywania leków.

Powody do obaw: Dlaczego przeterminowane leki są niebezpieczne?

Możliwe, że zastanawiałeś się, dlaczego przeterminowane leki, szczególnie te w płynnej formie, nie powinny być wylewane do kanalizacji. Odpowiedź jest prosta – oczyszczalnie ścieków nie są wyposażone w odpowiednie filtry do usuwania takich substancji. Leży to w naturze tych substancji, że mogą zanieczyszczać wody gruntowe, jeśli dostaną się do kanałizacji.

Utylizacja leków w taki sposób dodatkowo może prowadzić do powstawania odporności bakterii na substancje w nich zawarte. Bakterie i wirusy obecne w ściekach i glebie mogą przyzwyczaić się do niewielkich dawek leku, które regularnie dostają z nieodpowiedniej utylizacji. To z kolei może prowadzić do wypracowanie nowych form odporności, które w konsekwencji mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Wyrzucanie przeterminowanych lekarstw do kosza na śmieci również rodzi wiele zagrożeń. Ich obecność może być niebezpieczna zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Wśród produktów, które absolutnie nie powinny znaleźć się wśród starych leków, są:

  • Strzykawki;
  • Igły;
  • Opaski;
  • Pęknięte termometry rtęciowe.

Aby bezpiecznie usunąć takie odpady, powinniśmy skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i poprosić o wskazanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.