Oddzielne zasady dla leków i opakowań po nich

Od 2017 roku obowiązuje w Polsce regulacja, która nakłada na każdego obywatela konkretne obowiązki odnośnie segregacji odpadów. Dotyczy to również leków i opakowań po nich. W ramach tych przepisów musimy oddzielnie zbierać różne rodzaje odpadów – od plastików, przez szkło, po odpady bio. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do właściwej segregacji, jednak w przypadku leków ta kwestia nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Jak prawidłowo wyrzucać leki i opakowania po nich?

Rozporządzenie o segregacji odpadów dotyczy nie tylko typowych odpadów jak plastik czy papier, ale także tak specyficznych jak leki i opakowania po nich. Segregacja takich odpadów obejmuje kilka różnych zasad i zależy od różnych czynników, dlatego odpowiedź na pytanie gdzie wyrzucić opakowanie po lekach nie jest jednoznaczna.

Puste czy pełne opakowania lekowe – jak je segregować?

Pierwszym krokiem do prawidłowej segregacji jest ustalenie, czy opakowanie po produkcie farmaceutycznym jest już puste. Zgodnie z przepisami odpowiedź na to pytanie decyduje o sposobie utylizacji opakowania.

Nie wyrzucamy pozostałych leków do koszy na śmieci

Zgodnie z rozporządzeniem, wszelkie leki – niezależnie, czy są to tabletki, proszki, a nawet niezużyte do końca syropy – powinny trafiać do specjalnych punktów zbiórki odpadów medycznych. Dotyczy to zarówno leków przeterminowanych, jak i tych, które z jakiegoś powodu nie zamierzamy już używać. Punkty zbiórki tego typu odpadów znajdują się teraz w wybranych aptekach na terenie każdej gminy, a także w centrach handlowych, zazwyczaj w pobliżu aptek.

Opakowania po lekach – do czego wrzucać?

W przypadku opakowań po lekach, które zostały już zupełnie opróżnione, nie trzeba ich oddawać do punktu zbiórki. W takiej sytuacji opakowania te mogą być wrzucone do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Chociaż opakowania po lekach są często wykonane z tworzyw sztucznych, zwykle nie nadają się do ponownego przetworzenia ze względu na obecność takich półproduktów jak polichlorek winylu czy aluminium, które są niemożliwe do rozdzielenia i wykorzystania ponownie.

Butelki po syropach i inne szklane opakowania

Czasami mamy do czynienia z sytuacją, gdy butelka po syropie lub inny szklany pojemnik po lekach jeszcze nie jest całkowicie pusty. W takim przypadku należy postąpić tak samo, jak w przypadku opakowań po lekach i wrzucić takie pojemniki do kosza na odpady zmieszane. Wynika to z faktu, że zawartość takiej butelki zazwyczaj nie nadaje się do przetworzenia i wręcz może zaszkodzić środowisku.

Kiedy należy wyrzucić leki

Wyrzucanie leków do punktu zbiórki jest konieczne w kilku przypadkach. Przede wszystkim, gdy minęła już data ich ważności, gdy zostały otwarte dłużej niż zaleca ulotka, oraz gdy były przechowywane nieprawidłowo, na przykład w zbyt wysokiej temperaturze.