Zdrowy rozsądek nakazuje, że segregować powinno się każdy rodzaj odpadów. To pomaga w prawidłowym ich obrocie w środowisku, a także w utrzymaniu naszej planety w jak najlepszym stanie. Niemniej jednak odpady pochodzące z różnego rodzaju prac budowlanych stanowią kategorię, której nie można ignorować. Liczne produkty z tego sektora, na pozór łatwo podlegające recyklingowi, często nie nadają się do dalszego przetworzenia. Może się to wydać dziwne, zwłaszcza, że rzeczy takie jak szpachelki, zużyte puszki po płynnej farbie czy osprzęt elektroniczny używany w budownictwie wydają się być zrobione z przetwarzalnych metali czy tworzyw sztucznych. Nic bardziej mylnego. Zanim wyrzucimy takie przedmioty, powinniśmy precyzyjnie sprawdzić, do jakiego kontenera czy miejsca powinny one trafić.

Segregacja odpadów – wyzwanie XXI wieku

Dla wielu osób stanowi ogromny problem podjęcie decyzji, gdzie powinny trafić odpady po pewnych pracach remontowych. Ogromne trudności sprawiają na przykład puste wiadra po farbie. Wiele osób decyduje się na samodzielne malowanie swoich mieszkań, nie wynajmując do tego profesjonalnych drużyn. Takie osoby stają przed niemałym wyzwaniem co do późniejszej segregacji zużytych pojemników.

Niewłaściwa segregacja a jego skutki

Warto przypomnieć, jak szkodliwe może być niewłaściwe utylizowanie odpadów po malowaniu. Nadmiar farby, który pozostaje w wiadrze po remoncie, nie powinien być zlewany ani do kanalizacji, ani wrzucany do żadnego z pojemników do segregacji śmieci. Farby zawierają wiele szkodliwych elementów, które negatywnie wpływają na środowisko. Mieszanie ich z wodą kanalizacyjną to duży błąd, który potęguje skutki negatywne. Niemożliwe jest oczyszczenie ich w miejskiej oczyszczalni.

Wiadro po farbie i dylemat co z nim zrobić

Są pewne zasady, które mówią, gdzie powinny trafiać tego typu odpady. Zgodnie z ustawą o odpadach, puszki i wiadra po farbach, czując się totalnie puste, nie powinny wylądować w żadnym z pięciu pojemników na śmieci. To, z czego są one wyprodukowane, a także resztki płynów, które mogły nasiąknąć w ścianki pojemników, utrudniają prawidłową ich segregację. Nie da się ich zaliczyć do odpadów zmieszanych, ani segregowanych, ani jakichkolwiek innych. W praktyce oznacza to, że pojemnik po takiej farbie powinien zostać szczelnie zamknięty i oddany do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Punkty te funkcjonuje w każdej gminie, więc jeżeli nie wiemy, gdzie się znajduje najbliższy, powinniśmy z kontaktem do naszego urzędu gminy. Punkty nie są dostępne non stop, dlatego warto dowiedzieć się z góry, w jakich godzinach działają i w jakie dni.

Właściwa utylizacja odpadów budowlanych

Przed przekazaniem wiadra po farbach do punktu selektywnej zbiórki odpadów, powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy nie cieknie ono pozostałościami farby. Pojemnik powinno się dobrze zamknąć i następnie odwieźć do punktu. W podobny sposób należy postąpić z innymi produktami budowlanymi, które nie były zawarte w klasyfikacjach do wrzucania ich do żadnego z przydomowych pojemników na śmieci.