Współczesny świat nie wyobraża sobie funkcjonowania bez użycia produktów opartych na folii aluminiowej. Stosuje się ją powszechnie w różnych sektorach, takich jak gastronomia, domowe artykuły gospodarstwa, czy przemysł. Skutkuje to jednak pewnym problemem – niejednokrotnie jesteśmy niepewni, jak prawidłowo pozbyć się zużytej folii. Zgodnie z prawem polskim, segregacja odpadów jest naszym obowiązkiem, dlatego ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, do jakiego pojemnika powinniśmy wyrzucić folię aluminiową.

Segregacja folii – czystej i brudnej

Aby prawidłowo segregować folię, powinniśmy najpierw dobrze zrozumieć podział na folię, która jest w pełni czysta, np. używana do zawijania produktów, które nie zostawiły na niej żadnych śladów oraz folię, na której pozostały resztki pożywienia. Sprawia to, że często rodzą się wątpliwości co do miejsca, w którym powinno się wyrzucić zużytą folię. W takim przypadku, zasadą jest maksymalne usunięcie wszystkich resztek z folii. Jeżeli to możliwe, pozostałości po żywności powinny zostać wrzucone do kosza na odpady biodegradowalne. Natomiast, jeżeli zupełne usunięcie resztek nie jest możliwe, np. gdy na folii pozostają tłuste lub oleiste substancje, wtedy powinniśmy wyrzucić folię do kosza na odpady przeznaczone do dalszej obróbki, przy czym powinniśmy zwrócić uwagę na dominujący składnik- folię aluminiową.

Do którego pojemnika wrzucić folię aluminiową?

W większości przypadków, odpowiedzią na pytanie gdzie wyrzucić folię aluminiową będzie: do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Segregacja innych produktów z użyciem folii aluminiowej

Sposób postępowania z innymi produktami, których głównym składnikiem jest aluminium lub folia aluminiowa, jest bardzo podobny. Ekspertów od segregacji odpadów zaleca rozdzielenie produktów na te wykonane z folii oraz te, które wyprodukowano z kartonu. W takim wypadku wyrzucamy folię do pojemnika na „plastiki” (kosz żółty), a karton do kosza na papier. Oczywiście, nie zawsze istnieje możliwość oddzielenia od siebie różnych elementów jednego produktu, i nie jesteśmy zobowiązani do rozkładania każdego przedmiotu na małe kawałki. W przypadku niepewności, najlepiej jest sprawdzić listę segregacji, która jest dołączona do koszy na śmieci, bądź szukać informacji na temat pozbywania się konkretnych rzeczy w sieci.

Co w przypadku dodatkowych wątpliwości?

Jeśli nadal posiadasz jakiekolwiek wątpliwości na temat segregacji odpadów, dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z lokalnym urzędem miasta lub gminy. Można tam zadzwonić i zapytać osoby odpowiedzialnej za ten sektor w twoim regionie, gdzie wyrzucić dany produkt. Istnieje pięć głównych typów pojemników: żółty, czarny, brązowy, niebieski i na szkło. Czasem jednak może się zdarzyć, że niektóre przedmioty nie pasują do żadnej z tych kategorii. W takim przypadku dobrze jest skorzystać z lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie przyjmowane są rzeczy, które nie zostały sklasyfikowane do żadnego z koszy.