Tworzenie idealnego ogrodzenia: konstrukcja fundamentu

Stworzenie harmonijnego i efektownego ogrodzenia to nie tylko sprawa estetyki, ale także funkcjonalności. Odgrywa ono ważną rolę w zabezpieczaniu wartości Twojej nieruchomości oraz podkreślaniu indywidualności całej przestrzeni. Aby osiągnąć te cele, konieczne jest podjęcie ważnych decyzji dotyczących wyboru miejsca, materiałów i technik konstrukcyjnych. Celem tego artykułu jest przewodnik po podstawach konstrukcji solidnych fundamentów pod ogrodzenie.

Rozpoczęcie prac: Wybór miejsca i głębokość fundamentu

Pierwszym krokiem w procesie tworzenia ogrodzenia jest dokonanie strategicznego wyboru miejsca i ustalenie odpowiedniej głębokości fundamentu. Głębokość ta jest niezbędna do zapewnienia stabilności struktury, zwłaszcza w miejscach narażonych na intensywne mrozy, które mogą powodować zwiększanie się objętości podłoża. Aby zabezpieczyć fundament przed takimi warunkami, powinniśmy zapewnić, że miejsce postawienia fundamentu znajdzie się poniżej strefy zamarzania. W praktyce oznacza to osiągnięcie głębokości od 80 do 140 centymetrów. Pamiętaj, że dla zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa tych prac, warto zastosować usługi specjalistów używających minikoparek.

Krok drugi: Zabezpieczenie fundamentu

Bezpośrednie wylewanie betonu na ziemię to czynność, której należy unikać. Zamiast tego, proponuje się użycie deskowania, które po dwóch tygodniach od wylania betonu zostaje usunięte, lub alternatywnie zastosowanie folii ochronnej. Szerokość fundamentu powinna być co najmniej taka sama jak szerokość planowanego ogrodzenia, a w miejscach gdzie mają stanąć słupy – zalecane jest dodatkowe poszerzenie.

Czynnik trzeci: Izolacja fundamentu

Osobą prowadzącą prace nie powinno ominąć istotnego punktu dotyczącego izolacji fundamentu, który ma za zadanie zapewnić ochronę przed wilgocią. Istnieją różne techniki izolacyjne, ale najczęściej polega to na zastosowaniu masy bitumicznej lub papy. Dzięki tym technikom, fundament zostaje odseparowany od wody gruntowej, co zwiększa czas, jaki ogrodzenie będzie służyło bez potrzeby remontu.

Etapy końcowe: Dylatacja fundamentów i przygotowywanie zaprawy

Podczas całego procesu budowy niezbędne jest przeprowadzenie właściwych prac dylatacyjnych, które mają na celu zminimalizować ryzyko pękania fundamentu powodowanego przez naprężenia materiałowe i warunki pogodowe. Podczas przygotowywania zaprawy, ważne jest również, aby zapewnić jej odpowiednią konsystencję – niezbyt gęstą, ale na tyle, aby nie spływała z powierzchni.

Zastosowanie tych wskazówek pozwoli Ci na samodzielne stworzenie trwałego i estetycznie atrakcyjnego ogrodzenia. To nie tylko działanie praktyczne, ale także satysfakcjonujące, umożliwiające poznanie praktycznych aspektów budowy i poprawiające komfort korzystania z Twojego domu i ogrodu.