Wstęp – jak bezpiecznie pozbyć się termometru rtęciowego?

Z pozbyciem się termometru rtęciowego z domu, często wiążą się pewne trudności. Jeżeli termometr jest nienaruszony i po prostu zastępujemy go nowoczesną, elektroniczną i bezrtęciową alternatywą, problem ten jest ułatwiony. Natomiast, sytuacja komplikuje się, jeżeli termometr ulegnie rozbiciu i konieczne staje się bezpieczne usunięcie wysoce toksycznej rtęci. W takim przypadku, powstaje pytanie – od czego zacząć?

Gdzie i jak wyrzucić termometr rtęciowy?

Pierwszą regułą jest prawidłowa segregacja odpadów, co jest regulowane przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Zużyte termometry rtęciowe należy oddawać wyłącznie do specjalnie wyznaczonych miejsc: najbliższego punktu składowania rtęci lub punktu zbierania świetlówek, który możemy znaleźć w galeriach handlowych, sklepach RTV AGD czy we właściwych do tego miejscach wyznaczonych przez gminę. W przypadku niepewności, wystarczy kontakt z własną gminą czy urzędem miasta, gdzie otrzymamy wskazówki na temat właściwego adresu do oddania termometru rtęciowego.

Rtęć, będąca składnikiem termometrów jest substancją niezwykle toksyczną, wysoce szkodliwą dla zdrowia i życia. Dlatego też jej odpowiednie zutylizowanie jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Co zrobić, gdy termometr rtęciowy stłucze się w domu?

W przypadku rozbicia termometru rtęciowego w domu, kluczowe jest właściwe postępowanie z resztkami rtęci. Przede wszystkim, nie wolno popadać w panikę, nie pomoże to bowiem rozwiązać sytuacji. Podczas sprzątania niezbędne są gumowe rękawiczki i maseczka jednorazowa, które chronią skórę i drogi oddechowe przed szkodliwym działaniem rtęci. Nie powinniśmy zbierać resztek szkła z termometru ani samej rtęci bezpośrednio ręką, lepiej do tego celu użyć szufelki lub kartki papieru, aby zminimalizować ich bezpośredni kontakt ze skórą.

Kategorycznie zabronione jest używanie odkurzacza do sprzątania rtęci. Cząstki rtęci utkną w filtrze urządzenia, a następnie będą wydostawać się na zewnątrz, czego konsekwencją jest generowanie wysoce szkodliwych oparów rtęci. Jeżeli rtęć rozsypie się na dywanie, powinien on zostać wyprany chemicznie u specjalisty lub w najgorszym przypadku – wyrzucony.

W żadnym wypadku nie można używać środków czyszczących zawierających chlor czy amoniak, które po zetknięciu się z rtęcią mogą wytworzyć trujące gazy. Wszystkie zebrane kulki rtęci powinno przechowywać się w szczelnie zamykanym opakowaniu z tworzywa sztucznego lub szkła, z dala od dzieci.

Postępowanie z zebranymi kulki rtęci

W przypadku zebrania kulek rtęci, zamiast oddawać je do punktów zbiórki, należy zgłosić to do stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Stacja ta dostarczy informacje na temat najbliższego punktu składowania rtęci. Jeżeli rtęć przedostanie się do ukrytych miejsc, takich jak szczeliny między panelami podłogowymi czy deskami, należy natychmiast wezwać straż pożarną lub specjalistyczną grupę, która jest odpowiednio przygotowana do usunięcia takiej substancji.