Jan Karpiel Bułecka – wszechstronnie utalentowany artysta

Artystą o wielu talentach jest Jan Karpiel Bułecka. Muzyk, gawędziarz, tancerz, animator, a nawet architekt, który w 2007 roku otrzymał prestiżową Nagrodę Kolberga.

Kim jest Jan Karpiel Bułecka?

Urodzony w 1956 roku, Jan Karpiel Bułecka, zdobył uznanie jako jeden z najbardziej wszechstronnych artystów współczesnego Podhala. Wybitny znawca muzyki góralskiej, karpackiej oraz bogatych tradycji tego regionu, pochodzi z zasłużonej, zakopiańskiej rodziny artystów i budowniczych. Jego ojciec, Bolesław, był słynnym skrzypkiem i miłośnikiem podhalańskich melodii.

Artystyczne umiejętności Jana Karpiela Bułecka

Karpiel Bułecka sztuki gry na skrzypcach nauczył się od swojego ojca. Dzisiaj jest uważany za jednego z najlepszych prymistów podhalańskich. Wyróżnia się także umiejętnościami tanecznymi, doskonale operuje śpiewem oraz góralską gwarą, którą popularyzuje jako doskonały gawędziarz. Zna wiele tradycyjnych śpiewów i tańców z Podhala oraz innych obszarów Karpat.

Profesjonalna kariera w architekturze

Jan Karpiel Bułecka zdobył wykształcenie architektoniczne na Politechnice Krakowskiej. Pozyskał zatrudnienie w zakopiańskim oddziale Politechniki Krakowskiej, zajmując się ochroną zabytków podhalańskiego budownictwa i ich inwentaryzacją. Obecnie prowadzi własną pracownię projektową.

Inspiracje muzyczne a kultura góralska

W życiu Jana Karpiela Bułecka muzyka i tradycja góralska były zawsze obecne. Grając w rodzinnej kapele od najmłodszych lat, później bywał aktywnym członkiem Regionalnego Zespołu imienia Klimka Bachledy w Zakopanem. W czasie studiów w Krakowie występował w Studenckim Zespole Góralskim „Skalni”. Jest założycielem i prymistą kapeli Zakopiany, uznawanej przez wielbicieli folkloru za jedno z najbardziej wybitnych zespołów prezentujących ludową muzykę Karpat.

Promowanie muzyki góralskiej

Karpiel Bułecka prezentował swoją muzykę góralską podczas licznych koncertów w Polsce i Europie. Współpracował przy organizacji najważniejszych imprez folklorystycznych, takich jak Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, Festiwal w Nitrze na Słowacji czy Tydzień Kultury Beskidzkiej w Żywcu. Jest również pomysłodawcą i organizatorem znanych imprez muzycznych m.in. Muzyki Karpat, Dudarskich Ostatków czy Muzykanckich Zadusków.